Free shipping at orders above 1.500,- dkk excl. deposit excl. vat
Customer service: +45 56 77 16 00
Language

Vilkår og betingelser for webside

Denne webside ejes og drives af Royal Unibrew A/S (herefter ”Royal Unibrew”).

Af disse vilkår og betingelser (herefter ”Vilkårene”) fremgår de vilkår, der gælder mellem dig og Royal Unibrew, når du bruger denne webside. Vilkårene gælder alle besøgende på denne webside.

Vilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig, eller den virksomhed du repræsenterer (herefter ”Du” eller ”Dig”), og Royal Unibrew. Vilkårene skal læses i sammenhæng med øvrige gældende vilkår og betingelser samt alle andre oplysninger på vores webside om, hvordan websiden fungerer og de tjenester, der er tilgængelige.

Hvis Du køber varer eller serviceydelser gennem vores webshop gælder Royal Unibrews til enhver tid gældende Handelsbetingelser, som Du kan læse her: Handelsbetingelser - Royal Unibrew, samt den til en hver tid gældende samhandelsaftale om levering af varer mellem Dig og Royal Unibrew.

Vi anbefaler også, at Du læser vores privatlivs- og cookiepolitik.

Indhold på websiden

Indholdet på websiden er kun beregnet til generel information. Royal Unibrew indestår ikke for, at oplysningerne er korrekte, fuldstændige eller opdaterede, og Royal Unibrew påtager sig ikke ansvar for tab eller skade opstået som følge af anvendelse af  sådanne oplysninger.

Dine oplysninger

Hvis Du bliver bedt om at registrere dine oplysninger, herunder i forbindelse med oprettelse på vores webside, skal de oplysninger, Du giver, være sande, rigtige og fuldstændige. Du er forpligtet til at give Royal Unibrew meddelelse om ændringer i dine oplysninger.

Du skal behandle alle registreringsoplysninger, herunder brugernavn og login oplysninger fortroligt, og Du må ikke videregive disse til andre. Royal Unibrew kan til enhver tid deaktivere din adgang, hvis Royal Unibrew vurderer, at der er risiko for misbrug af dine oplysninger, eller såfremt Du ikke overholder øvrige bestemmelser i disse Vilkår.

Hvis Du ved eller har mistanke om, at andre end Dig selv har fået kendskab til dine oplysninger skal Du straks underrette Royal Unibrew på callcenter@royalunibrew.com eller telefon +45 56 77 16 00.

Brug af websiden

Det er forbudt at anvende vores webside til ulovlige formål, herunder:

 • i strid med gældende lokal, national, eller international lovgivning,
 • på en måde hvor mindreårige skades eller udsættes for utilbørlig påvirkning,
 • til at sende, downloade, uploade, bruge/genbruge materiale, som ikke overholder Royal Unibrews indholdsstandarder (beskrevet nedenfor),
 • til nogen former for reklame, der ikke er godkendt af Royal Unibrew, herunder fremsendelse eller transmission af uopfordret eller uautoriseret materiale eller andre henvendelser (spam),
 • til at overføre, sende, uploade eller på anden måde transmittere data som indeholder virus og som kan skade eller negativt påvirke hardware, software eller andre enheder,
 • at gengive, kopiere eller videresælge data fra vores webside,
 • dele indhold på eller fra websiden med personer, som er under 18 år.

Standarder for indhold

Dette punkt gælder materiale, som Du bidrager med til vores webside, samt alle interaktive tjenester, der er forbundet med denne webside. Disse standarder gælder for både hele og de enkelte dele af bidraget.

Alle udtalelser, ytringer, holdninger eller anmeldelser på websiden er forfatternes ansvar og er på ingen måde et udtryk for Royal Unibrews synspunkter. Du er ansvarlig for dine bidrag, herunder at have nødvendige rettigheder og tilladelser til det materiale Du deler. Dit bidrag skal:

 • være præcist og korrekt i de tilfælde hvor der angives fakta, og oprigtigt i de tilfælde hvor der angives holdninger,
 • overholde gældende lokal, national eller international lovgivning, herunder love i ethvert andet land, hvorfra bidraget er sendt.

Royal Unibrew afgør selvstændigt, om der er sket et brug på disse Vilkår. I tilfælde af brud på Vilkårene, vil Royal Unibrew træffe passende foranstaltninger, efter egent skøn, herunder forbeholder Royal Unibrew sig ret til at fjerne hele eller dele af materiale og indhold, Du har bidraget med.

Såfremt Royal Unibrew ikke fjerner materiale eller træffer andre foranstaltninger, er dette ikke udtryk for at Royal Unibrew støtter, anerkender eller accepterer indholdet.

Bidrag må ikke:

 • fremme nogen form for ulovlig aktivitet herunder være injurierende eller chikanerede,
 • være misvisende, vildledende, stødende, krænkende, uanstændigt, nedsættende, eller på anden på upassende,
 • promovere seksuelt indhold,
 • opfordre til nogen former for vold, trusler eller krænkelse af privatlivets fred,
 • promovere nogen former for diskrimination, herunder diskrimination baseret på race, religion, køn, seksualitet, nationalitet, handicap eller alder,
 • promovere uansvarlig omgang med eller indtag af alkohol, herunder opfordre til nogen former for mindreåriges indtag af alkohol,
 • krænke ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder,
 • være i strid med forpligtelser over for en tredjepart, herunder eksempelvis kontraktlige forpligtelser eller tavshedspligt,
 • give udtryk for, at afsenderen har en anden identitet end den faktiske, eller bidrage til at forvanske en andens identitet,
 • give udtryk for at være afstemt med eller godkendt af Royal Unibrew.

Interaktive tjenester

Der kan fremgå interaktive tjenester, til eksempelvis visning af video, på vores webside, f.eks., men ikke begrænset til:

 • YouTube
 • Vimeo

Når Royal Unibrew tilbyder interaktive tjenester, vil det klart og tydeligt fremgå, hvordan tjenesten er modereret (manuel eller teknisk).

Royal Unibrew er ikke forpligtet til at overvåge og kontrollere interaktive tjenester. Royal Unibrew fralægger sig alt erstatningsansvar i forbindelse med eventuelle tab eller skader, som følge af en brugers anvendelse af interaktive tjenester.

Immaterielle rettigheder

Royal Unibrew er ejer eller licenshaver af alle immaterielle rettigheder på websiden, herunder tekst, varemærker, slogans, logoer etc. Du må ikke uden tilladelse fra Royal Unibrew anvende, herunder kopiere eller ændre, Royal Unibrews varemærker, slogans, logoer eller andre immaterielle rettigheder.

Når Du uploader materiale på vores webside, giver Du Royal Unibrew en ubegrænset, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig ret til at anvende, gengive, fremstille, kopiere eller ændre indholdet i forbindelse med de tjenester, som leveres af websiden samt til brug i ethvert medie og på enhver platform.

Ændringer

Royal Unibrew forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår herunder tilføjelser, rettelser eller fjernelse af indhold uden forudgående varsel.

Vi opfordrer Dig til at besøge vores webside og disse Vilkår jævnligt for se ændringer af gældende Vilkår.

Royal Unibrew kan ikke garantere, at websiden, eller indhold derpå, er fri for fejl eller mangler.